Vågar du sticka ut hakan?

nationelladramaturgiatetVågar du sticka ut hakan?