ÅRSMÖTE 2014

ÅRSMÖTE 2014

Datum: Fredag 9 Maj 2014
Tid: 17.30 och framåt
Plats: Teater 3, Rosenlundsgatan 12, Stockholm

Efter mötet planeras för mingel med dryck och litet tilltugg.

Dagordning hittar du här

Handlingar från tidigare år hittar du här

 

nationelladramaturgiatetÅRSMÖTE 2014