EXTRA ÅRSMÖTE 2014

EXTRA ÅRSMÖTE 2014

Datum: Fredag 7 November 2014
Tid: 17.30 och framåt
Plats: Stadsbiblioteket Stockholm, Sveavägen

För att närvara vid det extra årsmötet måste man vara medlem och anmäla sig senast 6 november till info@nationelldramaturgiatet.se

Dagordning hittar du här

Handlingar från tidigare år hittar du här

nationelladramaturgiatetEXTRA ÅRSMÖTE 2014