Ändring av årsmötet 2015

Vi kommer att vara på samma plats (Teater Tre, Rosenlundsgatan 12, Stockholm) men börjar årsmötet redan kl 17.00 och det seminarium med efterföljande mingel som var inplanerat är tyvärr inställt men vi ser fram emot att återkomma om en annan tid för detta.

Väl mött!

nationelladramaturgiatetÄndring av årsmötet 2015