Ursäkt

Nationella Dramaturgiatet ber alla om ursäkt för följande:
Det har kommit till vår kännedom att det gått ut missinformation om vårt seminarium ”Bekräftelse eller utmaning” 3/10 i Stadsbibliotekets inbjudningar.
Vi , Nationella Dramaturgiatet, beklagar djupt detta och ber alla om ursäkt för den kränkning det har åsamkat de drabbade.
Vi vill poängtera att informationen inte har gått ut eller kommit ifrån vår förening!
Stadsbiblioteket som skrev ut N-ordet, inom citattecken i informationen, om seminariet som hålls i deras lokaler, kommer gå ut med en ursäkt.

nationelladramaturgiatetUrsäkt