Barnteater – på vems villkor?

Barnteater –  för vem då?

Nationella Dramaturgiatet samlades på Artisten, Högskolan för scen och musik, i  Göteborg den 31 mars,  för att diskutera Barnteater och på vems villkor den existerar?

Scenkonst för barn och unga är roligt, fräckt – och politiskt korrekt. Det ses inte längre som något behjärtansvärt utan har blivit både konstnärligt och politiskt prioriterat. Men för vems skull görs egentligen alla barnuppsättningar? För bidragsgivarna, föräldrarna, pedagogerna – eller för barnen själva? Och I så fall – vilka barn?

Vi var  glada att se en publik av studenter, teaterutövare, forskare och lärare som tillsammans med de konstnärliga ledare för några av landets största barn- och ungdomsscener och forskarna från dramawebben förde ett livligt samtal om barn och scenkonst.

Panelen       
Mattias Andersson, konstnärlig ledare -Backa Teater. Också aktuell på Stockholms Stadsteater med uppsättningen Kontrakt med Gud. Utbildade sig till skådespelare på Teaterhögskolan i Göteborg, numera verksam som dramatiker och regissör. Hans pjäser har spelats på bl a Stockholms Stadsteater, Dramaten, Göteborgs Stadsteater, Malmö Dramatiska samt internationellt i bla Danmark, Tyskland, Rumänien och Serbien.
Lisa Nowotny, marknadsansvarig -Angereds Teater, projektledare -Barnteaterakedemin. Sedan 2008 är Angereds Teater huvudman för Barnteaterakademin som leds av en projektledare på halvtid. Förutom arbetet med att ta fram nya texter för barn och unga arbetar man även med att skapa debatt och arrangera föreläsningar, seminarier och workshops och skapa lokala samarbeten mellan institutioner, fria grupper och representanter inom skola och kultur.
Peter Engkvist, konstnärlig ledare -Teater Pero. Teater Pero bildades 1983 av Peter Engkvist och Roger Westberg. Tio år senare övertog Teater Pero den f.d. biografen Rialto på Sveavägen i Stockholm. Peter Engkvist är idag konstnärlig ledare. TeaterPero gör teater för både barn, ungdomar och vuxna. Som konstnärlig grund är det mimiska berättandet.
Marika V Lagercrantz och Ulrika Lindgren, teaterforskare -Dramawebben. De arbetar med Dramawebben, en webbplats för upphovsrättsligt fri svensk dramatik. Efter att tillgängliggjort bortglömd dramatik av kvinnliga författare har de därefter arbetat med ett annat marginaliserat material: dramatik för barn. Nu finns 150 barnpjäser från 1850- till 1940 – tal på Dramawebben. Denna dramatik belyser en lång tradition av barnteater där olika syn på barn och på teater satts i spel.

Debatten blev livlig och tiden kort som  vanligt.
Barnteater – för vem då? För barnen!
nationelladramaturgiatetBarnteater – på vems villkor?