Managementideal hotar kulturens och forskningens frihet

Datum: Måndag 13 februari 2012
Plats: Stockholms Stadsbibliotek, Sveavägen 73

Moderatorer: Henrik Berggren och Chris Torch.

Panel: Ylva Hasselberg, professor, ekonomisk historia, Sharon Rider, filosofi, dekan, samt Alexandra Waluszewski, professor, företagsekonomi. De är alla tre forskare vid Uppsala universitet.

Ylva Hasselberg
Ylva Hasselberg är professor i ekonomisk historia och föreståndare för Centrum för teknik- och vetenskapsstudier vid Uppsala universitet. Ylva Hasselberg forskar (och debatterar) frågor som rör universitetens utveckling och betydelsen av professionalism för modernitet. Särskilt har hon på senare tid intresserat sig för förhållandet mellan marknad och professionellt omdöme, samt för normer och arbetsorganisation vid svenska universitet.

Sharon Rider
Sharon Rider är docent i teoretisk filosofi, forskningsledare för Centrum för vetenskapsstudier i Uppsala samt prodekanus för historiska-filosofiska fakulteten. Hon skriver inom framförallt tre områden: filosofins historia, språkfilosofi och kunskapsteori, samt utbildnings- och forskningspolitik, oftast i samband med varandra. I vår publiceras en artikel av Sharon Rider som handlar om Bolognaprocessens grunder och inverkan på den högre utbildningen: ”Högskolan bolognese: Otidsenliga reflektioner över den högre utbildningens mål och mening” (i Den högre utbildningen. Ett fält mellan marknad och politik, reds. Daniel Ankarloo & Torbjörn Friberg. Gidlunds, 2012).

Alexandra Waluszewski
Alexandra Waluszewski, professor i företagsekonomi, forskningsledare vid Uppsala universitets Centrum för Teknik- och Vetenskapsstudier.
Något om de forskningsfrågor hon för närvarande är sysselsatt med:
Vad döljer sig bakom marknadskulisserna? Allt fler offentligt finansierade organisationer utsätts för krav på att efterlikna marknaden för att bli effektiva och innovativa. Universiteten är inget undantag. Grundreceptet är ökad direkt konkurrens; mellan enskilda forskare såväl som mellan enskilda universitet. Vilka är de ljusa och mörka sidorna av det nya indirekta sättet att skapa effektivitet och innovation? Och vad är konsekvenserna av den stora diskrepansen mellan idévärld och praktik?

Ylva Hasselberg, Sharon Rider och Alexandra Waluszewski är tillsammans redaktörer för en kommande antologi (Springer Verlag, 2012): The Breakdown of Scientific Thought.
Sharon Rider har tidigare utgivit en av dagspressen uppmärksammad svenskspråkig debattbok på samma tema: Reclaim the Science! Om vetenskapens avakademisering (Gidlunds, 2008).

nationelladramaturgiatetManagementideal hotar kulturens och forskningens frihet