Nationella Dramaturgiatet vill skapa möjligheter till fördjupad dialog mellan scenkonst, vetenskap, pedagogik, politik och filosofi.Styrelsen

Målet är att de samlade och vitt skilda erfarenheter som medlemmarna besitter ska mötas och brytas mot varandra i projekt, seminarier och ett levande konstnärligt samtal, för att Nationella Dramaturgiatet på så sätt ska vara en drivande kraft i scenkonstens framtida utveckling.

Föreningen Nationella Dramaturgiatet bildades 28 April 2009.

nationelladramaturgiatetOm ND