Mötesverksamhet

Nationella Dramaturgiatets styrelse har av årsmötet fått i uppgift att:

  • arbeta för att föreningen blir en arena för seminarier, samarbeten och erfarenhetsutbyten.
  • ett forum som kan hjälpa till att härbärgera projektidéer som uppstår i dialogen mellan medlemmarna.
  • värva medlemmar
  • se över stadgar
  • fastställa årsavgifter

Nationella Dramaturgiatet är en ideell förening som kan härbärgera projektidéer som uppstår i dialogen mellan medlemmarna. Föreningen vill verka i det gränsland där (scen) konsten vitaliseras i mötet med andra vitt skilda fält, såsom vetenskap, pedagogik, politik och filosofi.

Nationella Dramaturgiatet är en förening för nya former av kultur, interaktivitet, pedagogik och kritisk kultur- och samhällsdebatt.
Förhoppningen är att skapa kontaktytor mellan teori och praktik och mellan professionella utövare och folkbildning /amatörverksamhet.
Genom workshops och seminarier kommer föreningen kunna erbjuda möten med nya kreatörer och strömningar i samtiden. Vi ska skapa möjligheter för intresserade att träffas och utveckla projektidéer som föreningen sedan kan hjälpa till att ”lotsa i hamn”.


MÖTEN 2016

Årsmöte följt av föredraget Förrådet

Läs årsmötesprotokollet här
Läs verksamhetsplanen för 2016 här

Datum: Måndag 9 maj 2016
Lokal: Aulan, Odengatan 61 D, Stockholms Stadsbibliotek

Styrelsemöten


Årsmöte

MÖTEN 2014

Årsmöte

Läs årsmötesprotokollet 2014 här

Styrelsemöten


MÖTEN 2013

Årsmöte

Läs årsmötesprotokollet 2013 här

Styrelsemöten

Styrelsen har under verksamhetsåret från årsmötet 2012 till årsmötet 2013 sammanträtt vid sju tillfällen.


MÖTEN 2012

Årsmöte

Läs årsmötesprotokollet 2012 här

Styrelsemöten

Styrelsen har under verksamhetsåret från årsmötet 2011 till årsmötet 2012 sammanträtt vid åtta tillfällen.


MÖTEN 2011

Årsmöte

Läs årsmötesprotokollet 2011 här

Styrelsemöten

Styrelsen har under verksamhetsåret från årsmötet 2010 till årsmötet 2011 sammanträtt vid fyra tillfällen.


MÖTEN 2010

Årsmöte

Läs årsmötesprotokollet 2010 här

Styrelsemöten

Styrelsen har under sitt första verksamhetsår från årsmötet 2009 till årsmötet 2010 sammanträtt vid nio tillfällen.


MÖTEN 2009

Årsmöte

Läs årsmötesprotokollet 2009 här

Styrelsemöten

Föreningen Nationella Dramaturgiatet bildades 28 April 2009.

nationelladramaturgiatetMötesverksamhet