Förrådet – ett estetiskt, politiskt och existentiellt försök

Föredrag med författaren och debattören Lars Ekstrand, ett av tre seminarier ”om vad man får och inte får…..”

”Förrådet – ett estetiskt, politiskt och existentiellt försök”
och om den intensiva mejlväxling som pågick under ett par års tid mellan Joakim Stenshäll och Lasse Ekstrand!

Inbjuden panel och samtalsdeltagare presenteras på hemsidan inom kort.

Det får inte bli plikt! Lusten!
– dramaturgen Joakim Stenshäll i ett mejl till författaren Lasse Ekstrand

Förrådet var ett radikalt, någon kanske skulle säga galet eller oförskräckt projekt från första början. Utan skyddsnät. Inspirerat av det som i Berlin kallas kulturbraueri – teater blandad med musik och debatt – föddes idén om att göra något liknande i Gävle. Av alla ställen. Mitt i klassisk, tung industriregion. Om än stagnerande med ett växande behov av nytänkande. Och där konst och kultur inte är något som får medborgarna att reagera eller tycka är viktigt. Om det inte handlar om landstingsskattefinansierad, offentlig konst. Då tar det hus i helvete. Vad ska man ha sådant till? Bara konstigt. När pengar behövs till barn och åldringsvård.

Projektet Förrådet drog i gång strax efter mitten på 90-talet, nere i källaren till Folkteatern i Gävle. Under jorden. Under cover. Nästan som ett garageprojekt. En estetisk frizon.
Projektledare dramaturgen Joakim Stenshäll och författaren Lasse Ekstrand. Delandes odisciplinerad övertygelse om att det i ett teaterhus går, inte att förändra världen, men göra skillnad. Reta, uppröra och roa. Utan att snegla efter vad som är passande eller politiskt korrekt.

Under drygt två år arrangerades under tisdagskvällar en rad evenemang. Tysk afton. Pasolini-afton. Afton för obehövda. Det sjöngs Ulla Sjöblom och spelades rag time. Läsning av Kommunistiska Manifestet. Svensk Textprovning – öppen scen.
Ett projekt. Ett försök. I höst påminns om projektet och försöket. Genom att dokumenteras och gestaltas.

Vi går nedför trappan till Förrådet. Dörren öppnas……

Text, Lars Ekstrand

Lars (Lasse) Ekstrand, sociolog och författare. Ekstrand är lektor i sociologi med inriktning mot organisationsteori vid Högskolan i Gävle. Lasse Ekstrand är frilansande krönikör i tidningar, Han är kritisk till arbetslinjen och propagerar för medborgarlön. Efter en debatt vid Akademiska Föreningen i Lund 1999, där han var en av huvudaktörerna, bildades Folkrörelsen för medborgarlön.

Joakim Stenshäll, dramaturg, musiker, teaterforskare. Stenshäll avled hastigt 2009 mitt i arbetet med en kommande doktorsavhandling. Han var en sann intellektuell, hade ett stort skratt och var lätt att tycka om. Joakim var en av Teater Moment initiativtagare och starka profiler. Genom åren var relationen med Folkteatern i Gävle ständigt återkommande. Under en period på 90 talet samarbetade Joakim Stenshäll och Lasse Ekstrand kring det som här kallas ”Förrådet – ett estetiskt politiskt och existentiellt försök”.

Välkommen, Styrelsen Nationella Dramaturgiatet
9 maj 2016.
Seminarium efter årsmötet börjar kl 18.30-20.30
Aulan, Odengatan 61 D, Stadsbiblioteket

Nationella Dramaturgiatet presenterar 2016 seminarieserien
Kulturens sprängstoff
Tre seminarier om vad man får och vad man inte får…..

Maj
Förrådet
Förrådet drog i gång strax efter mitten på 90-talet, i Gävle. En estetisk frizon med Joakim Stenshäll och författaren Lasse Ekstrand. Delandes odisciplinerad övertygelse om att det går att göra skillnad. Reta, uppröra och roa. Utan att snegla efter vad som är passande eller politiskt korrekt.

Oktober
Bekräftelse eller utmaning?
”Om det finns saker man inte kan visa på teatern, så betyder det att det finns sånt som vi inte kan tala om, saker vars existens vi förnekar”
/ Sarah Kane

November
Weiss / Palmstierna
Peter Weiss skulle fyllt 100 år 8 november

nationelladramaturgiatetFörrådet – ett estetiskt, politiskt och existentiellt försök