Seminarier
Nationella Dramaturgiatet presenterar 2016 seminarieserien:

Kulturens sprängstoff

Tre seminarier om vad man får och vad man inte får…..

9 Maj 2016
Förrådet
Förrådet drog i gång strax efter mitten på 90-talet, i Gävle. En estetisk frizon med Joakim Stenshäll och författaren Lasse Ekstrand. Delandes odisciplinerad övertygelse om att det går att göra skillnad. Reta, uppröra och roa. Utan att snegla efter vad som är passande eller politiskt korrekt.

3 Oktober 2016
Bekräftelse eller utmaning?
”Om det finns saker man inte kan visa på teatern, så betyder det att det finns sånt som vi inte kan tala om, saker vars existens vi förnekar”.
/ Sarah Kane

7 November 2016
Weiss
Peter Weiss skulle fyllt 100 år 8 november.


Vågar du sticka ut hakan?

Boksläpp och lansering av pocketboken Vågar du sticka ut hakan? En fräck bok med korta och långa texter om strukturellt betingad feghet inom kultur och utbildningsområdet.

Läs mer här

Internationella perspektiv på kultur

Panel: Danjel Andersson – konstnärlig ledare på Moderna Dansteatern, Ida Burén – VD för Intercult, Ulrika Holmgaard – VD för Svensk Scenkonst, John Peter Nilsson – tillträdde 1 mars 2012 chefskapet för Moderna Museet Malmö samt Adnan Yildiz – konstnärlig chef för Kunstlerhaus i Stuttgart.

Läs mer här

Kulturpolitikens framväxt, kulturens betydelse för demokratin och kultur som kunskapsområde

Panel: Madeleine Hjort – kulturjournalist, David Karlsson – idéhistoriker och kulturskribent, och Sven Eric Liedman – prof. emeritus.

Läs mer här

Managementideal hotar kulturens och forskningens frihet

Panel: Ylva Hasselberg, professor, ekonomisk historia, Sharon Rider, filosofi, dekan, samt Alexandra Waluszewski, professor, företagsekonomi. De är alla tre forskare vid Uppsala universitet.

Läs mer här

Den föreställda verkligheten -Kritiska perspektiv på kulturen, regionen och kunskapsutvecklingen

Datum: 12 maj 2011
Plats: Gävle stadsbibliotek

Läs mer här

Glo inte så romantiskt! -Brecht åter aktuell, politisk saga, musik

Hur gestaltar vi moraliska frågeställningar idag? Hur förhåller vi oss till hans teorier idag? Bertolt Brecht var ingen plakatbärare. Han visade att saga och realism gick att förena. Vi diskuterar nya former att gestalta och betraktaförhållandet mellan scen och salong!

Läs mer här

Feministisk aktivism inom teater

Moderator: Kristina Hagström-Ståhl
Panel: Wisp, Subfrau och Lacrimosa.
Feminism och queer-aktivism i teater.

Läs mer här

Barnteater – på vems villkor?

Barnteater – för vem då?
Nationella Dramaturgiatet samlades på Artisten, Högskolan för scen och musik, i Göteborg den 31 mars, för att diskutera Barnteater och på vems villkor den existerar?

Läs mer här

Skräckgenren på scen – ett konstnärligt samtal om att skrämmas

Den 18 februari anordnade Nationella Dramaturgiatet ett välbesökt seminarium om skräckgenren på Södra teatern. Fokus låg på vilka möjligheter det finns med skapa skräckupplevelser på teatern, och varför den typen av scenkonst är så ovanlig.

Läs mer här

Publiken – scenkonstens medskapare eller ”sedan kommer publiken och förstör”

Utan publik står sig scenkonsten slätt, men hur ser relationen ut mellan oss som scenkonstutövare och våra besökare? Vad förväntar vi oss av vår publik? Vad händer om kontraktet mellan scen och salong skrivs om?

Läs mer här


nationelladramaturgiatetSeminarier