Feministisk aktivism inom teater

Den 3 maj arrangerade Nationella  Dramaturgiatet ett seminarium med titeln:
Feminism och queer-aktivism i teater

Moderator: Kristina Hagström-Ståhl
Panel:  Wisp, Subfrau och Lacrimosa

Frågeställningar
Vad feministisk aktivism betyder för våra paneldeltagare och hur arbetar de konstnärligt/sceniskt/organisatoriskt med detta?
Feminism och genusmedvetenhet som konstnärliga val, om den alltjämt rådande föreställningen att genusmedvetenhet inom teatern är oförenlig med konstnärlig kvalitet och om problemen med den typen av formuleringar (”konstnärlighet” eller ”kvalitet” som till synes oomstridda begrepp.
Hur man går till väga för att bli en feministisk teateraktivist, eller hur man arbetar praktiskt med feministiska strategier, både på och utanför scenen?
Teaterns vedertagna heteronormativitet och hur man kan förhålla sig till den?

Subfrau -är en nordisk  teatergrupp som under tio år inriktat sig på att skapa föreställningar,  workshops och föreläsningar som handlar om kön, makt och identitet. Subfrau  består av 8 skådespelerskor verksamma i Sverige, Finland, Norge och  Island.
Aktuellt: Filminspelning sommaren 2010; Män om våld.
Tio  årsjubileum med operateaterföreställningen ”Subfrau Tales” och en  dokumentärfilm om Subfrau under 2011.

Teater Lacrimosa -producerar feministisk dramatik och utmanar de dammiga  föreställningarna om kön på scenen. Vi arbetar med humoristiska  översättningar av en allvarlig tematik och en vardaglig identifiering av  strukturella problem. Genom humor, lust och självironi ger vi kvinnor  och kvinnors berättelser större plats på scenen.

W.I.S.P -nätverket  är till för kvinnor som arbetar inom scenkonsten, alla yrkeskategorier.  W.I.S.P. ordnar mötesplatser för samtal, konstutveckling och  kunskapsproduktion. Fester, kupper och upptåg.
Med stöd av  Delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors organisering och  jämställdhetsprojekt (numera Ungdomsstyrelsen) och Framtidens Kultur.

Kristina Hagström-Ståhl är teaterforskare vid Lunds universitet och gästpedagog vid  Teaterhögskolan i Stockholm. Hon var dramaturg för det  konstnärliga och pedagogiska utvecklingsprojektet Att gestalta  kön, som bedrevs vid landets högskoleutbildningar för  skådespelare, mimare och musikalartister 2007-2009. Kristina är  även verksam som regissör, för närvarande med  Spekulation av Kristian Hallberg, som sätts upp i samarbete mellan  Dramatiska institutet och Dramaten.

http://www.teaterlacrimosa.net/
http://www.subfrau.net/
http://www.wisp.se/

nationelladramaturgiatetFeministisk aktivism inom teater