Glo inte så romantiskt! -Brecht åter aktuell, politisk saga, musik

Nationella Dramaturgiatets andra majseminarium ägde rum den 27 maj på Teaterhögskolan i Malmö/Inter Art Center.

Moderator: Kent Sjöström
Inledning Stellan Larsson
Panel: Rikard Schönström, Niclas Sjöström och Mariana Araoz

Bertolt Brecht föddes den 10 februari 1898 och dog den 14 augusti 1956. Han flydde nazismen 1933. Återigen befinner sig världen i ekonomisk kris och Brechts dramatik blir aktuell. Han vänder och vrider på våra moraliska uppfattningar. Är människan god eller ond? Brecht ville bryta ned barriären mellan aktörer och åskådare.

Hur gestaltar vi moraliska frågeställningar idag? Hur förhåller vi oss till hans teorier idag? Bertolt Brecht var ingen plakatbärare. Han visade att saga och realism gick att förena. Vi diskuterar nya former att gestalta och betrakta förhållandet mellan scen och salong!

nationelladramaturgiatetGlo inte så romantiskt! -Brecht åter aktuell, politisk saga, musik