Kulturpolitikens framväxt, kulturens betydelse för demokratin och kultur som kunskapsområde

Datum: Måndag 26 mars 2012
Plats: Stockholms Stadsbibliotek

Moderator: Sonja Schwarzenberger – journalist och fd chefred. för tidskriften Bang.

Panel: Madeleine Hjort – kulturjournalist, David Karlsson – idéhistoriker och kulturskribent, och Sven Eric Liedman – prof. emeritus.

Sonja Schwarzenberger
Programledare och journalist. Hon var tidigare chefredaktör för feministiska tidskriften Bang och utvecklar nu program för radio och teve.

Madeleine Hjort
Kulturjournalist och författare. Madeleine Hjort har under många år föreläst för elever och lärare. Perspektivet är konst och kunskap, språk och kommunikation. Hon har arbetat med skolinriktade utvecklings- och forskningsprojekt.

David Karlsson
Idéhistoriker och kulturskribent. Han har varit förläggare på bokförlaget Daidalos och redaktör för tidskriften Ord & Bild (1994-1998). Han var sekreterare i Kulturutredningen under dess första år, efter hans avhopp skrev han boken ”En kulturutredning: pengar, konst och politik”.

Sven Eric Liedman
Ofta anlitad föreläsare och professor emeritus i idé- och lärdomshistoria. Aktuell med boken ”Framtiden är nu – kultursverige 2040, Vad vet vi, vad tror vi, vad vill vi”. En gammal radikal, som samtidigt värnar om bildningsidealet.

Filmen nedan och bilder stod Gullspångsmodellen för. Se bilder här

nationelladramaturgiatetKulturpolitikens framväxt, kulturens betydelse för demokratin och kultur som kunskapsområde