Peter Weiss – 100 år, konst och politik

Välkomna till det tredje seminariet i serien:
Kulturens Sprängstoff

Peter Weiss – 100 år, konst och politik

 

Måndag den 7 november 2016, kl 18.30-20.30
Rotundan/Stadsbiblioteket, Sveavägen, Stockholm.
Arrangör: Nationella Dramaturgiatet

 

Konstnärer och författare i samtal om Peter Weiss arbeten utifrån ett konstnärligt och politiskt perspektiv.
Hur kan man se på konsten i den politiska kampen idag? Finns den? Gör den nytta? Har den betydelse? Samtal, läsningar, musik mm

Moderator: Rikard Hoogland.
Panel: Johanna Emanuelsson/dramatiker, Dror Feiler/kompositör, Etienne Glaser/regissör, Birte Niederhausen, regissör, America Vera Zavala/dramatiker

Peter Weiss räknas idag som en av 1900-talets stora europeiska författare med pjäser som ”Marat/Sade” och ”Rannsakningen”, självbiografiska romaner mm.

Peter Weiss som var född i Tyskland kom som judisk flykting till Sverige 1939. I hela sitt författarskap uppmanade oss att inte glömma Förintelsens offer och de som kämpade mot fascismen

*Sittplats kan förbokas via tel. 08 – 508 30 900 eller via hemsidan.

Peter Weiss foto: Vera Tenschert/Albert Bonniers förlag

nationelladramaturgiatetPeter Weiss – 100 år, konst och politik